Bismillaahi ‘alaa diinii wanafsii wawaladii wa-ahlii wamaalii


Dengan nama Allah, (aku memohon perlindungan) mengenai agamaku, hidupku, anak-anakku, keluargaku


WOW!

Sunday, June 19, 2016

Masjid Al Aqsa

Dari puncak gunung Zaitun, Baitulmaqdis.
Panorama Masjid Al Aqsa awal qiblat dan tanah suci ke 3 umat Islam.


No comments:

Post a Comment